Contextuele hulpverlening

Contextuele hulpverlening is hulpverlening gebaseerd op het contextuele gedachtengoed van  Prof. dr. Ivan Boszormenyi-Nagy. 

De informatie op de website van de vereniging voor contextueel werkers geeft een mooie en heldere weergave van dit gedachtegoed. Ik raad u zeker aan deze site eens te bezoeken en te lezen wat de achtergrond van deze vorm van hulpverlening is: https://www.contextueelwerkers.eu/organisatie/p/contextuele-therapie

 

De kracht van contextuele hulpverlening ligt in het zien van de mens en zijn context. De context waar over gesproken wordt is in eerste instantie uw gezin van herkomst en de generatie daarboven. Dit is niet om vooral terug te kijken, maar veel meer met het oog op uw toekomst en de komende generaties. Soms is het nodig om in het gezin van herkomst herstelwerkzaamheden te verrichten. Loyaliteit aan ouders of grootouders kan zo sterk zijn dat het u belemmert om zelf verder te komen in het leven.

Door te zien wat u gegeven heeft, hoe dat wel of niet ontvangen is kunnen we uw geven en ontvangen weer in balans brengen. Dit zal een beweging geven in hoe u zich in verschillende situaties  vrij kunt voelen. En niet alleen u, maar daardoor ook de generaties na u. Herstel voor de lange termijn dus, die begint in het nu!

 

Het volgende voorbeeld geeft globaal weer hoe dit kan werken.
Appie heeft in zijn gezin van herkomst altijd een stap extra moeten zetten, omdat zijn broertje een beperking heeft. Dit werd als vanzelfsprekend gezien. Appie heeft hierdoor eigenlijk altijd te veel gegeven aan zijn gezin. Dit is deel van de identiteit van Appie geworden. Appie geeft vooral aan zijn omgeving en heeft niet geleerd om ook te ontvangen. Dit heeft er helaas toe geleidt dat Appie een zichzelf geen ontspanning en eigen tijd of ontwikkeling gunt. Appie is hier uitgeblust geraakt. Het lukt niet meer. 

De contextueel therapeut helpt Appie te leren zien dat het uitgeblust zijn in verband staat met zijn geven aan zijn gezin. De therapeut helpt Appie door met hem op zoek te gaan naar belangrijk mensen die een steun voor hem waren en leert zo dat zijn geven wel degelijk door mensen is gezien. Appie begint te ervaren dat zijn geven, doordat het nu gezien is, nu misschien niet meer nodig is. Appie begint het aan te durven om tijd voor zichzelf te nemen en ontdekt op deze manier de waarde van zijn zelf.