Mijn werkwijze

U kunt per mail of telefoon contact met mij zoeken om een afspraak voor een intakegesprek te plannen.

Dit intakegesprek zullen we gebruiken om kennis te maken.
Ik vind het belangrijk om in de ontmoeting te ontdekken wat uw of jouw vraag of situatie is en of mijn werkwijze en het contextuele gedachtengoed een bijdrage kan leveren aan uw ontwikkeling en proces. 

Na ons besluit om samen aan de slag te gaan verbinden we hier één of meerdere doelen aan waar we in de basis in 3-5 gesprekken mee gaan werken. We zullen na elke gesprek bekijken wanneer onze volgende afspraak zal zijn. Hiermee werkt u in uw eigen tempo aan uw proces richting meer conditie en balans in uw situatie. 
U kunt van mij verwachten dat door middel van vragen en concrete opdrachten, gericht op uw context, ik u zal ondersteunen in uw proces.

 

Omdat mijn visie op hulpverlening is gebaseerd op conditie in mentale en fysieke gezondheid zal ik in het intake gesprek tijd en ruimte nemen om ook uw fysieke gezondheid te bespreken.

Ik zal met u onderzoeken op welke wijze er extra aandacht voor de fysieke conditie kan zijn en op welke wijze dat een plek kan krijgen in het proces wat we samen aangaan. Hieruit kan volgen dat u zelf meer of anders in beweging komt en bespreken we of we hier samen mee aan de slag gaan.

Dit betekent dat er de mogelijkheid is om samen te gaan bewegen/ sporten. Dit kan op veel uiteenlopende manieren en u kunt u denken aan wandelen, fietsen, zeilen, kanovaren of we kijken dat wat bij u past mogelijk is.

 

- "Lichaamsbeweging is bovenal een manier om je brein in conditie te brengen" -

- John Ratey, hoogleraar psychiatrie Harvard -

 

Het contextuele gedachtengoed gaat uit van uw context. Daarmee wordt bedoeld dat ik niet alleen met u als individu aan de slag ga. Mijn werkwijze zal er onder andere uit bestaan om door middel van opdrachten
en gesprek onderzoek te doen naar hoe u meer in balans kunt komen met en vanuit uw gezin van herkomst.

Zij zullen altijd met u meekomen naar de spreekkamer, omdat ze onlosmakelijk met u verbonden zijn en u met hen. Het kan daarbij voorkomen dat ik u uitnodig om gezins- of familieleden uit te nodigen om ook fysiek aanwezig te zijn in de spreekkamer of bij het bewegen.

Het uitgangspunt van een contextueel hulpverlener is dan ook altijd dat iedereen binnen uw context  van betekenis is, dat iedereen een stem heeft en dat we tot de meest rechtvaardige oplossingen komen als iedereen gehoord wordt.

Het gaat in alle gevallen over uw proces. Mijn betrokkenheid daarbij is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dat betekent dat ik regelmatig met u zal evalueren of mijn werkwijze nog aansluit bij uw proces.