Jeugdhulp

In de gemeenten Zeewolde, Harderwijk en Ermelo lever ik, in onder-aanneming bij CZMN , opvoedhulp, begeleiding individueel en begeleiding individueel specialistisch. Ook binnen dit aanbod werk ik contextueel met gezinnen en met jeugdigen. 

Over mijn werkwijze kunt u hier meer lezen. In het geval van jeugd of gezinshulp via de gemeente kan ik daar het volgende aan toe voegen. 
Nadat samen met de jeugdconsulent/ klantmanager van de gemeente een aanmelding is gedaan volgt er een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de reden van aanmelding en wat bij aanvang de doelen zijn voor onze samenwerking. Wanneer we tot overeenstemming komen om elkaar vaker te ontmoeten zullen we in principe elkaar wekelijks ontmoeten om in de verschillende fases te werken.

Fase 1:
in beweging komen

We onderzoeken diepgaander hoe uw situatie/ vraag  is ontstaan. Daarbij onderzoeken we op welke manier uw context, eigen jeugd, netwerk van nu daar invloed op heeft. Ook zoeken we naar welke overtuigingen er zijn en welke invloed die hebben op de bewegingen in het gezin. Zo start de beweging naar een nieuwe situatie.

hierbij maken we met name gebruik van:
- genogram (soort stamboom)

Fase 2:
conditie opbouwen

We zetten de beweging door en maken daarbij gebruik van interventies vanuit verschillende methodieken. Er wordt geoefend en gewerkt aan de conditie in het gezin. 

voorbeelden hiervan zijn:
- welke fysieke beweging/ activiteiten gaan helpen

- gezinsopstellingen met duplo

- inzet op nieuwe verbinding onderling

- verbindende taal.

Fase 3:
Cooling down

We werken toe naar afronding, waarin het gezin verder kan zonder hulp, maar met voldoende goede nieuwe manieren en steun vanuit de context.